atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Juncetum gerardiNordh. 1923

zespół situ Gerarda
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Juncetum gerardi
XL
Ass.Juncetum gerardi
Juncetum gerardi
XL
Ass.Juncetum gerardi

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Juncetum gerardi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Juncetum gerardi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji