atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Puccinellietum maritimae (Warming 1906) Christ. 1927

zespół mannicy nadmorskiej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Puccinellietum maritimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Puccinellietum maritimae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Puccinellietum maritimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) ⇒ ChCl.