atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae(Feekes 1936) R.Tx. et Volk 1937

zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego
Puccinellietum distansis R. Tx. et Volk 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) ⇒ ChCl.