atlas-roslin.pl

(związek) All.Cratoneurion commutatisensu auth. non W. Koch 1928 [🔉 kra·to·ne͡ł·ri·on kom·mu·ta·ti]

źródliska wapienne
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Wg /Chytrý M. (ed.) (2011) [535.3]/ Cratoneurion commutati W. Koch 1928 obejmuje roślinność źródlisk wapiennych w piętrze subalpejskim i alpejskim. Leśne źródliska wapienne są ujęte w tym systemie w związku Lycopodio europaei-Cratoneurion commutati Hadač. [MS (2024-2-4)]
leśne i niżowe źródliska wapienne; All. Lycopodio europaei-Cratoneurion commutati Hadač
zbiorowiska wysokogórskiej strefy powyżej piętra lasów; All. Cratoneurion commutati  W. Koch 1928
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Zbiorowiska źródlisk wapiennych (z bardzo czystą, dobrze natlenioną zimną wodą o odczynie zasadowym) zdominowane przez mszaki (z wyjątkiem zespołu Ass.Cochlearietum polonicae).

space

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cratoneurion commutati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cratoneurion commutati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Montio-Cardaminetalia (zbiorowiska źródlisk) ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cratoneurion commutati

🔵 Ass.Cratoneuretum falcati - zespół źródliskowca zmiennego sierpowatego - zespół źródliskowca zmiennego sierpowatego
🔵 Ass.Cratoneuro-Saxifragetum aizoidis
🟢 Ass.Cochlearietum polonicae - zespół warzuchy polskiej - zespół warzuchy polskiej
🟣 Ass.Brachythecio rivularis-Cratoneuretum - zespół źródliskowca zmiennego - zespół źródliskowca zmiennego
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji