atlas-roslin.pl

Philonotis caespitosa Jur.

bagniak darniowy
Philonotis Philonotis Philonotis PhilonotisPhilonotisbagniak spiralny (Philonotis seriata)bagniak wapienny (Philonotis calcarea)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.102 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw