Bryum schleicheri Schwägr.

prątnik źródliskowy
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw