Lepidozia reptans (L.) Dumort.

łuskolist rozesłany
na stronie — znaleziska