Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.

czubek brzuchaty
LophoziaLophoziaczubek długozębny (Lophozia longidens)czubek wzniesiony (Lophozia ascendens)
skróty