Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.

lśniątka wytworna
na stronie — znaleziska
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.225.jmak - Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna); poł.-zach. Niemcy
jmak.225
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #4