atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats. [🔉 * e·le·gans]

lśniątka wytworna
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)
Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.225.jmak - Pseudotaxiphyllum elegans (lśniątka wytworna); poł.-zach. Niemcy
225
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #4

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats. [🔉 * e·le·gans](pl) lśniątka wytworna
(lat.) elegans, -ntis; elegantissimus; elegantulus adj.
wytworny, nadobny; stopień najwyższy elegantissimus; zdrobnienie (diminutiw) elegantulus ("uroczy")