atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crepis rubra L.

pępawa czerwona pępawa różowa (potocznie: pępawa)
Crepis rubra (pępawa czerwona)
2012, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Crepis rubra (pępawa czerwona)
Crepis rubra (pępawa czerwona)
Crepis rubra (pępawa czerwona)

wymagania i uprawa

🌸
Crepis rubra (pępawa czerwona)
Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna; preferuje gleby gliniaste, umiarkowanie wilgotne; odczyn obojętny lub zasadowy.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę

≈ odmiany i dostępność (#1/2)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #1)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Crepis rubra (pępawa czerwona)
🌱
Roślina jednoroczna z obszaru śródziemnomorskiego i Azji Mniejszej. U nas uprawiany z rozsady lub z siewu wprost do gruntu kwiat jednoroczny. Tworzy różyczkę liściową i bezlistne pędy wysokości 20 – 40 cm zakończone jednym lub rzadziej kilkoma koszyczkami kwiatowymi.

space

Na rabaty kwiatowe, atrakcyjnie wygląda na większej powierzchni.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.K115_12.12 - Crepis rubra (pępawa czerwona); Wrocław
120000-K115_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #12