takson uprawiany [24]

Crocus flavus Haw.

krokus żółty szafran żółty
Crocus aureus Sibth. et Sm. · Crocus moesiacus Ker-Gawl.