fot. BK-03-2007_03240022-Crocus-vernus-_Golden-Yellow_ (649×536) — copyright © by Barbara Kudławiec
odmiana Golden Yellow
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crocus flavus (krokus żółty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Kudławiec