antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Fraxinus angustifolia Vahl ssp. angustifolia

jesion wąskolistkowy typowy
Forma typowa o nieowłosionym spodzie blaszki liściowej (występuje w południowo-zachodniej Europie i Afryce).