nadrzędne klucze:Viola (fiołek)kl 244
↓niejest przyziemna różyczka liściowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa okrągła lub sercowata, w nasadzie zwykle głęboko (rzadziej płytko) sercowata.
↓niełodyga rowkowana, wąsko oskrzydlona, jednostronnie owłosiona
Viola mirabilis
Viola mirabilis
Viola mirabilis
ogonki liściowe (także i łodygi) jednorzędowo owłosione (A)
Viola mirabilis (fiołek przedziwny)
pomarańczowobrunatne dolne przylistki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe i łodygi na kilu jednostronnie do jednorzędowo owłosionych, rzadziej nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola mirabilis L. (fiołek przedziwny)
wystepowanie - Viola mirabilis (fiołek przedziwny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste i zarośla. Na glebach głębokich, próchnicznych, żyznych, zwykle zasadowych.
↑nie ↓niemieszańce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola ×paradoxa Rouy et Foucaud
syn. Viola mirabilis × rupestris · Viola ×schmalhauseni Rouy et Foucaud · Viola mirabilis × rupestris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
▶ Viola ×uechtritziana Borbás
syn. Viola mirabilis × riviniana · Viola ×pseudomirabilis H.J. Coste · Viola mirabilis × riviniana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
▶ Viola ×perplexa Gremli
syn. Viola mirabilis × reichenbachiana · Viola mirabilis × reichenbachiana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
↑nie łodyga obła, naga lub dookoła owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga naga lub owłosiona dookoła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nierośliny drobne
Viola rupestris (fiołek skalny)
Viola rupestris (fiołek skalny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa do 2.5 cm średnicy, okrągła do okrągło-jajowatej z płytko sercowatą nasadą; szarozielone, często z metalicznym połyskiem, słabo karbowane do całobrzegich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola rupestris F.W. Schmidt (fiołek skalny)
wystepowanie - Viola rupestris (fiołek skalny)
syn. Viola arenaria DC. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Nasłonecznione i półcieniste miejsca w lasach dębowo-sosnowych i sosnowych, skałki, na suchych, lekkich glebach wapiennych lub obojętnych, rzadko na kwaśnych.
↑nie rośliny większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w nasadzie głęboko sercowate, zwykle ponad 2.5 cm szerokości, sercowato-jajowate; wyraźnie karbowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieprzydatki działek drobne
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
XL
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
XL
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty niebieskofioletowe, płatki wydłużone, mało zachodzące na siebie, dolny z ciemniejszą plamką. Ostroga ± fioletowa, na końcu zaokrąglona, ± ostra, cienka, 4-6 mm długości, zgięta w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola reichenbachiana Boreau (fiołek leśny)
wystepowanie - Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
syn. Viola silvestris auct. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste i mieszane, także w buczynach. Na glebach próchnicznych, żyznych, zasadowych i kwaśnych.
mieszaniec
▶ Viola ×dubia Wiesb.
syn. Viola ×intermedia Rchb. · Viola ×bavarica Schrank · Viola reichenbachiana × riviniana · Viola reichenbachiana × riviniana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
  Mieszaniec z fiołkiem Rivina (Viola riviniana): rośliny ze słabo wyciętą ostrogą, jasnoniebieską do jasnej brudnofioletowej; przydatki działek zwykle ±ucięte i z reguły ponad 1.5 mm długości.
↑nie przydatki działek duże
Viola riviniana
platki korony zachodzace na siebie
Viola riviniana
ostroga biała,wcięta na końcu
Viola riviniana
pokrój rośliny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jasno niebieskofioletowe do blado niebieskich, płatki szeroko-odwrotnie-jajowate, z białą nasadą, zachodzące na siebie; ostrogi ± białe, ok. 3 mm długości, grubawe, na końcu wykrojone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola riviniana Rchb. (fiołek Rivina)
wystepowanie - Viola riviniana (fiołek Rivina)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Świetliste lasy liściaste, zwłaszcza dębiny, nigdy w buczynach, ciepłe zarośla, polany. Na glebach stosunkowo suchych, umiarkowanie żyznych, umiarkowanie zasadowych i na kwaśnych.
mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola ×baltica W. Becker
syn. Viola canina × riviniana · Viola canina × riviniana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
↑nie brak liści odziomkowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa jajowata, trójkątna, podługowata do wąsko lancetowatej; w nasadzie klinowata, ucięta lub płytko sercowata.
↓nieostrogi długie, przylistki krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga przynajmniej 4-5 mm długości, znacznie dłuższa od przydatków kielicha, biaława lub żółtawa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niepędy wzniesione, przylistki długie, kwiaty jasne
Viola montana (fiołek nibypsi)
XL
Viola montana (fiołek nibypsi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki górnych liści, zwykle 15-20 mm długości, często dłuższe niż 1/2 ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola montana auct. p.p. maj., non L. (fiołek nibypsi)
syn. Viola canina L. ssp. montana (L.) Hartm. · Viola ruppii L. · Viola nemoralis Kütz. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Dostatecznie wilgotne lub mokre łąki, pastwiska, trawiaste pobrzeża lasów i zarośli. Na glebach gliniastych, żyznych.

Zobacz na stronie taksonu uwagi na temat zamieszania w nomenklaturze.

↑nie pędy podnoszące się, przylistki krótkie, kwiaty ciemne
Viola canina (fiołek psi)
pokrój
Viola canina (fiołek psi)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki górnych liści, zwykle 6-11 mm długości, krótsze niż 1/2 ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola canina L. (fiołek psi)
wystepowanie - Viola canina (fiołek psi)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek światłolubny o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Pastwiska, miedze, stosunkowo suche łąki, stanowiska synantropijne. Na glebach gliniastych i piaszczystych, z preferencją dla kwaśnych, piaszczystych.
↑nie ostrogi krótkie, przylistki długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga krótka, do 3-4 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nierośliny wysokie, omszone
Viola elatior (fiołek wyniosły)
Viola elatior (fiołek wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki przynajmniej długości ogonka liściowego, w górze łodygi do 1 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola elatior Fr. (fiołek wyniosły)
wystepowanie - Viola elatior (fiołek wyniosły)
syn. Viola montana L.!!! · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Obrzeża lasów łęgowych, luźne wilgotne zarośla, łąki. Na glebach wilgotnych, zalewanych, żyznych, zasobnych w wapń.

Zobacz uwagi na temat zamieszania w nomenklaturze podane na stronie taksonu.

↑nie rośliny niskie, nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki co najwyżej długości ogonka liściowego i nie więcej jak 5 mm szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niepłatki kremowo białe
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa w nasadzie ± ucięta, blada, żółtozielona; liście na spodzie i w nasadzie przylistki odlegle krótko owłosione do prawie nagich (widać po lupą!).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola stagnina Kit. (fiołek mokradłowy)
wystepowanie - Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
syn. Viola persicifolia Schreb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Tereny bagienne, zarośla, skraje i prześwietlenia w lasach łęgowych. Na glebach żyznych o odczynie zasadowym, obojętnym lub słabo kwaśnym.
↑nie płatki jasno niebieskofioletowe
Viola pumila (fiołek drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa w nasadzie ± klinowata, ciemnozielona i lśniąca; liście zupełnie nagie, także na nerwach od spodu liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viola pumila Chaix (fiołek drobny)
wystepowanie - Viola pumila (fiołek drobny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Tereny bagienne, podmokłe łąki i zarośla.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji