fot. pk-Viola_pumila_1f_Aldomirovsko_Blato_BG_05._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Viola pumila (fiołek drobny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.05.2013, Aldomirovsko Blato (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski