atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Viola ×dubia Wiesb.

Viola ×bavarica Schrank · Viola ×intermedia Rchb. · Viola reichenbachiana × riviniana
Viola ×dubia
26.05.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, uroczysko Stoczki; copyright © by Konrad Kaczmarek
Viola ×dubia
kwiat
Viola ×dubia
Viola ×dubia
liść
Viola ×dubia
Viola ×dubia
Viola ×dubia
wyizolowana korona
Viola ×dubia
wnętrze kwiatu z pręcikami i słupkiem
Viola ×dubia
fioletowa ostroga - cecha Viola reichenbachiana
Viola ×dubia
długie przydatki działek kielicha
Viola ×dubia
wyizolowany przylistek

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210526.1.kkcz - Viola ×dubia; woj. łódzkie, pow. sieradzki, uroczysko Stoczki
210526-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, uroczysko Stoczki/ #13