atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Viola ×scabra F. Braun [🔉 wi·o·la *]

Viola hirta × odorata · Viola ×permixta Jord.