fot. kkcz-IMG_2891_1 (824×847) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Dzigorzew
copyright © by Konrad Kaczmarek