atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Plantaginaceae » Tr. Veroniceae » Veronica »

przetaczniki o bocznych kwiatostanach

cechy diagnostyczne w kluczu:Veronica (przetacznik)kl 183
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Veronica (przetacznik)kl 183
↓nie(z) przeważnie nagie rośliny wodne i nadwodne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny wodne, nadwodne i w miejscach błotnistych.
↓nie(z) grona skrętoległe, torebki spłaszczone
Veronica scutellata (przetacznik błotny)
Veronica scutellata
Veronica scutellata (przetacznik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki wyraźnie spłaszczone, oskrzydlone, ponad 4 mm szerokości, głęboko wcięte, dojrzałe o połowę dłuższe od kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica scutellata L. (przetacznik błotny)
wystepowanie - Veronica scutellata (przetacznik błotny)
przetacznik bagienny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód, moczary, torfowiska, namuliska.
↑nie (z) grona naprzeciwległe, torebki co najwyżej nieznacznie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki jedynie nieznacznie bocznie spłaszczone, rozdęte lub z wyraźnym kilem na krawędzi, jednak nie oskrzydlone, zwykle poniżej 4 mm szerokości, dojrzałe długości kielicha; pękają wzdłuż przegrody i krawędzi szczytowej na ± 4 klapy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) wszystkie liście na wyraźnych ogonkach
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga na przekroju obła, zwykle pokładająca się i na końcach wzniesiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Najczęściej w wodach płynących. Także formy zanurzone i lądowe (te o wzniesionych pędach).
↑nie (z) wszystkie liście siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga na przekroju tępo 4-kanciasta; pędy kwiatowe zawsze wzniesione.
  Wody stojące i płynące.
Veronica anagalis-aquatica agg.
↓nie(z) liście wąsko lancetowate do 8 mm szerokości
Veronica anagalloides (przetacznik mułowy)
XL
Veronica anagalloides (przetacznik mułowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga pełna. Grona zwykle ogruczolone, dość grube.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Brzegi wód, namuliska.
↑nie (z) liście szeroko lancetowate, ponad 10 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga często dęta. Grona zwykle nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatostany i szypułki kwiatów odchodzą pod kątem ostrym
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki nitkowate, do 1 mm szerokości, zwykle 1.5-3× krótsze od szypułek owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica anagallis-aquatica L. (przetacznik bobownik)
wystepowanie - Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
syn. Veronica anagallis L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) dolne gałązki kwiatostanu i szypułki owoców odchodzą pod kątem prostym
Veronica catenata
Veronica catenata (przetacznik wodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki równowąsko-lancetowate, 1-3 mm szerokości, dłuższe od szypułek owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica catenata Pennell (przetacznik wodny)
wystepowanie - Veronica catenata (przetacznik wodny)
syn. Veronica comosa K. Richt. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód, namuliska (f. submersa zanurzona w wodzie).
↑nie (z) rośliny miejsc ± suchych lub górskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga nie dęta, obła, niezbyt grubej ani miękkiej (u nadwodnego przetacznika błotnego (Veronica scutellata) łodyga cienka, ostrokanciasta).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny miejsc ±suchych nieleśnych lub leśne.
Sekcja Veronica ≡ Chamaedrys
↓nie(z) grono do 4 kwiatów, łodyżka silnie skrócona
Veronica aphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyżki silnie skrócone, gęsto ulistnione, czasem liście umieszczone ± różyczkowato. Liście na ogonkach, miękko owłosione.
  Karpaty, Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim oraz wzdłuż potoków; skały, źródliska, miejsca wilgotne.
↑nie (z) grono liczniej kwiatowe, łodyżka wydłużona
↓nie(z) łodyga owłosiona dwurzędowo
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Veronica chamaedrys agg.
↓nie(z) kielich rzadko gruczołowato owłosiony
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga między liniami włosków często z pojedynczymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łąki, murawy, widne lasy i ich skraje, zarośla, przydroża, siedliska ruderalne.
↑nie (z) kielich gęsto gruczołowato owłosiony
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga z dwoma bardzo gęstymi liniami włosków, pomiędzy nimi zupełnie naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica vindobonensis M.A. Fisch. (przetacznik pannoński)
wystepowanie - Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
syn. Veronica chamaedrys L. ssp. vindbonensis M.A. Fisch. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Murawy i zarośla kserotermiczne.
↑nie (z) łodyga równomiernie wokół owłosiona
↓nie(z) działki cztery
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki zwykle ± tak długie jak szerokie lub nieco szersze.
↓nie(z) łodygi pokładające się aż pod kwiatostan
Veronica officinalis
Veronica officinalis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście siedzące, lub z krótkim ogonkiem (do 1/5 blaszki), często zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy i ich skraje, zręby, przydroża.
↑nie (z) łodygi pokładające się tylko w nasadzie
↓nie(z) liście krótkoogonkowe lub siedzące
Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki dojrzałych owoców haczykowato zagięte w stronę osi grona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica urticifolia Jacq. (przetacznik pokrzywolistny)
wystepowanie - Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
syn. Veronica latifolia L. emend. Scop. · Veronica urticaefolia Jacq. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Lasy liściaste i zarośla.
↑nie (z) liście na ogonkach dłuższych niż połowa długości blaszki
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka ok. 8 mm szerokości, w nasadzie ucięta, powierzchnia naga; komory torebki w górze połączone ze sobą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica montana L. (przetacznik górski)
wystepowanie - Veronica montana (przetacznik górski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Lasy, głównie w buczynach.
↑nie (z) działek pięć
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki zwykle dłuższe niż szersze.
↓nie(z) pędy pokładające się
Veronica prostrata
Veronica prostrata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty drobne, korona 5-8 mm średnicy, bladoniebieska lub liliowa. Grono krótkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy, zbocza.
↑nie (z) pędy wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty większe, korona 8-18 mm średnicy, najczęściej czysto błękitna. Grono kwiatowe wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Veronica austriaca agg.
↓nie(z) wszystkie liście podobne
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 15-18 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica teucrium L. (przetacznik pagórkowy)
wystepowanie - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
syn. Veronica austriacum L. ssp. teucrium D.A. Webb · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche murawy i zarośla, skraje lasów; na głębszych glebach.
(z) środkowe i dolne liście pierzastodzielne do pierzastosiecznych
Veronica jacquinii
▶ Veronica jacquinii Baumg. (przetacznik pierzastosieczny)
syn. Veronica austriaca L. ssp. austriaca · istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej[491]
↑nie (z) liście zróżnicowane
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 8-15 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica austriaca L. s. str. (przetacznik ząbkowany)
wystepowanie - Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
syn. Veronica dentata Schmidt · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche murawy o charakterze stepowym, zarośla, dąbrowy i ich skraje; na glebach płytkich.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Veronica (przetacznik)kl 183
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.358 [71.6]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.286 [16.10]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.420 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji