przeważnie nagie rośliny wodne i nadwodne
(z) *rośliny miejsc ± suchych lub górskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny wodne, nadwodne i w miejscach błotnistych.
Veronica scutellata (przetacznik błotny)
Veronica scutellata
Veronica scutellata (przetacznik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki wyraźnie spłaszczone, oskrzydlone, ponad 4 mm szerokości, głęboko wcięte, dojrzałe o połowę dłuższe od kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica scutellata L. (przetacznik błotny)
wystepowanie - Veronica scutellata (przetacznik błotny)
przetacznik bagienny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi wód, moczary, torfowiska, namuliska.
grona naprzeciwległe, torebki co najwyżej nieznacznie spłaszczone
(z) *grona skrętoległe, torebki spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki jedynie nieznacznie bocznie spłaszczone, rozdęte lub z wyraźnym kilem na krawędzi, jednak nie oskrzydlone, zwykle poniżej 4 mm szerokości, dojrzałe długości kielicha; pękają wzdłuż przegrody i krawędzi szczytowej na ± 4 klapy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
wszystkie liście na wyraźnych ogonkach
(z) *wszystkie liście siedzące
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga na przekroju obła, zwykle pokładająca się i na końcach wzniesiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica beccabunga L. (przetacznik bobowniczek)
wystepowanie - Veronica beccabunga (przetacznik bobowniczek)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Najczęściej w wodach płynących. Także formy zanurzone i lądowe (te o wzniesionych pędach).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga na przekroju tępo 4-kanciasta; pędy kwiatowe zawsze wzniesione.
  Wody stojące i płynące.
Veronica anagalis-aquatica agg.
liście wąsko lancetowate do 8 mm szerokości
(z) *liście szeroko lancetowate, ponad 10 mm szerokości.
Veronica anagalloides (przetacznik mułowy)
XL
Veronica anagalloides (przetacznik mułowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga pełna. Grona zwykle ogruczolone, dość grube.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Brzegi wód, namuliska.
liście szeroko lancetowate, ponad 10 mm szerokości.
(z) *liście wąsko lancetowate do 8 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga często dęta. Grona zwykle nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiatostany i szypułki kwiatów odchodzą pod kątem ostrym
(z) *dolne gałązki kwiatostanu i szypułki owoców odchodzą pod kątem prostym
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki nitkowate, do 1 mm szerokości, zwykle 1.5-3× krótsze od szypułek owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica anagallis-aquatica L. (przetacznik bobownik)
wystepowanie - Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
syn. Veronica anagallis L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
dolne gałązki kwiatostanu i szypułki owoców odchodzą pod kątem prostym
(z) *kwiatostany i szypułki kwiatów odchodzą pod kątem ostrym
Veronica catenata
Veronica catenata (przetacznik wodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki równowąsko-lancetowate, 1-3 mm szerokości, dłuższe od szypułek owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica catenata Pennell (przetacznik wodny)
wystepowanie - Veronica catenata (przetacznik wodny)
syn. Veronica comosa K. Richt. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi wód, namuliska (f. submersa zanurzona w wodzie).
rośliny miejsc ± suchych lub górskie
(z) *przeważnie nagie rośliny wodne i nadwodne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga nie dęta, obła, niezbyt grubej ani miękkiej (u nadwodnego przetacznika błotnego (Veronica scutellata) łodyga cienka, ostrokanciasta).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny miejsc ±suchych nieleśnych lub leśne.
Sekcja Veronica ≡ Chamaedrys
grono do 4 kwiatów, łodyżka silnie skrócona
(z) *grono liczniej kwiatowe, łodyżka wydłużona
Veronica aphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyżki silnie skrócone, gęsto ulistnione, czasem liście umieszczone ± różyczkowato. Liście na ogonkach, miękko owłosione.
▶ Veronica aphylla L. (przetacznik różyczkowaty)
wystepowanie - Veronica aphylla (przetacznik różyczkowaty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Karpaty, Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim oraz wzdłuż potoków; skały, źródliska, miejsca wilgotne.
grono liczniej kwiatowe, łodyżka wydłużona
(z) *grono do 4 kwiatów, łodyżka silnie skrócona
łodyga owłosiona dwurzędowo
(z) *łodyga równomiernie wokół owłosiona
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
łodyga równomiernie wokół owłosiona
(z) *łodyga owłosiona dwurzędowo
działki cztery
(z) *działek pięć
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki zwykle ± tak długie jak szerokie lub nieco szersze.
łodygi pokładające się aż pod kwiatostan
(z) *łodygi pokładające się tylko w nasadzie
Veronica officinalis
Veronica officinalis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście siedzące, lub z krótkim ogonkiem (do 1/5 blaszki), często zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica officinalis L. (przetacznik leśny)
wystepowanie - Veronica officinalis (przetacznik leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy i ich skraje, zręby, przydroża.
łodygi pokładające się tylko w nasadzie
(z) *łodygi pokładające się aż pod kwiatostan
Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki dojrzałych owoców haczykowato zagięte w stronę osi grona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica urticifolia Jacq. (przetacznik pokrzywolistny)
wystepowanie - Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
syn. Veronica latifolia L. emend. Scop. · Veronica urticaefolia Jacq. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste i zarośla.
liście na ogonkach dłuższych niż połowa długości blaszki
(z) *liście krótkoogonkowe lub siedzące
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka ok. 8 mm szerokości, w nasadzie ucięta, powierzchnia naga; komory torebki w górze połączone ze sobą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica montana L. (przetacznik górski)
wystepowanie - Veronica montana (przetacznik górski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy, głównie w buczynach.
działek pięć
(z) *działki cztery
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki zwykle dłuższe niż szersze.
pędy pokładające się
(z) *pędy wzniesione
Veronica prostrata
Veronica prostrata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty drobne, korona 5-8 mm średnicy, bladoniebieska lub liliowa. Grono krótkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica prostrata L. (przetacznik rozesłany)
wystepowanie - Veronica prostrata (przetacznik rozesłany)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, zbocza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty większe, korona 8-18 mm średnicy, najczęściej czysto błękitna. Grono kwiatowe wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Veronica austriaca agg.
wszystkie liście podobne
(z) *liście zróżnicowane
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 15-18 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica teucrium L. (przetacznik pagórkowy)
wystepowanie - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
syn. Veronica austriacum L. ssp. teucrium D.A. Webb · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy i zarośla, skraje lasów; na głębszych glebach.
środkowe i dolne liście pierzastodzielne do pierzastosiecznych
(z)
Veronica jacquinii
▶ Veronica jacquinii Baumg. (przetacznik pierzastosieczny)
syn. Veronica austriaca L. ssp. austriaca · istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej [491]
liście zróżnicowane
(z) *wszystkie liście podobne
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 8-15 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica austriaca L. s. str. (przetacznik ząbkowany)
wystepowanie - Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
syn. Veronica dentata Schmidt · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy o charakterze stepowym, zarośla, dąbrowy i ich skraje; na glebach płytkich.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji