fot. bl-f235-F10100181 (366×520) — copyright © by Barbara Łotocka
osadzenie liści
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sonchus asper

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka