fot. mzch-3-IMG_3390 (543×1629) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)

on This page when logged in
you will see 7.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.07.2017
copyright © by Maria Zacharczuk