atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Scopolia carniolica Jacq. ssp. hladnikiana (Frey. ex W.D.J. Koch) Nyman

Scopolia carniolica ssp. hladnikiana
04.2019, OB Goeteborg (Szwecja); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190400.1.pk - Scopolia carniolica ssp. hladnikiana; OB Goeteborg (Szwecja)
190400-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB Goeteborg (Szwecja)/ #1