fot. mzch-2017_2-IMG_8968 (360×866) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.05.2011, okolice Parczewa
copyright © by Maria Zacharczuk