atlas-roslin.pl

Polygonatum latifolium (Mill.) Desf. [🔉 po·li·go·na·tum *]

kokoryczka szerokolistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈