atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. [🔉 po·li·go·na·tum *]

kokoryczka niska
Polygonatum Polygonatum Polygona… Polygonatumkokoryczka sierpowata (Polygonatum falcatum)kokoryczka szerokolistna (Polygonatum latifolium)
🌸🌱