atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Polygonatum hookeri Baker [🔉 po·li·go·na·tum *]

kokoryczka Hookera
Polygonatum Polygonatum Polygonatum Polygo…Polygonatumkokoryczka szerokolistna (Polygonatum latifolium)kokoryczka szerokolistna (Polygonatum hirtum)
🌸🌱
Polygonatum hookeri (kokoryczka Hookera)
05.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Polygonatum hookeri (kokoryczka Hookera)
Polygonatum hookeri (kokoryczka Hookera)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100500.9.pk - Polygonatum hookeri (kokoryczka Hookera); Szczeglacin
100500-9
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2
znalezisko 20220522.16.kkcz - Polygonatum hookeri (kokoryczka Hookera); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220522-16
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/roślina wiosną/ #2