fot. kkcz-IMG_8884 (335×721) — copyright © by Konrad Kaczmarek
liść
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.10.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek