fot. 020427-0213 (588×693) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020427-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.04.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski