atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Syringa microphylla Diels

lilak drobnolistny
Syringa potaninii C.K. Schneid. · Syringa pubescens Turcz. ssp. microphylla (Diels) M.C. Chang & X.L. Chen
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
03.05.2007 copyright © by Jacek Soboń
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Syringa microphylla (lilak drobnolistny)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

≈ odmiany i dostępność (#1/1)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #1)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140515.19.pk - Syringa microphylla (lilak drobnolistny); ogród botaniczny Berlin (Niemcy)
140515-19
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Berlin (Niemcy)/ #1
znalezisko 20140819.1.pk - Syringa microphylla (lilak drobnolistny); ogród botaniczny UW, Warszawa
140819-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny UW, Warszawa/ #1