atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Syringa microphylla Diels [🔉 si·rin·ga *]

lilak drobnolistny
Syringa potaninii C.K. Schneid. · Syringa pubescens Turcz. ssp. microphylla (Diels) M.C. Chang & X.L. Chen
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
03.05.2007 copyright © by Jacek Soboń
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)
Syringa microphylla (lilak drobnolistny)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Syringa microphylla (lilak drobnolistny)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

  • ▫  ‘Superba — krzew do 1.5 m wysokości; liście drobne; kwiaty różowe

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140515.19.pk - Syringa microphylla (lilak drobnolistny); ogród botaniczny Berlin (Niemcy)
140515-19
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Berlin (Niemcy)/ #1
znalezisko 20140819.1.pk - Syringa microphylla (lilak drobnolistny); ogród botaniczny UW, Warszawa
140819-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny UW, Warszawa/ #1
znalezisko 20220506.202.22 - Syringa microphylla (lilak drobnolistny); Arboretum Wojsławice
220506-202
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #3