fot. SM-20090608-3-Medicago_lupulina-01_v2 (827×594) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090608-3
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.06.2009, Równina Torzymska, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk