efemerofit [24][234]

Lolium rigidum Gaudin

życica sztywna
na stronie — występowanie