atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Lilium hansonii Leichtl. ex D.D.T. Moore [🔉 li·li·um *]

lilia Hansona
Lilium Lilium Lilium LiliumLiliumlilia medeolowata (Lilium medeoloides)lilia złotogłów (Lilium martagon)
🌱