znalezisko 20020609.3.02 - Lilium martagon (lilia złotogłów) · dolina Bystrzycy · (leg. det. Marek Snowarski)
050126-1764
Lilium martagon (lilia złotogłów)
050126-1764_1
Lilium martagon (lilia złotogłów)
050126-1765
Lilium martagon (lilia złotogłów)
050126-1765_1
Lilium martagon (lilia złotogłów)
050126-1765_2
Lilium martagon (lilia złotogłów)