fot. pk-Lathyrus_pannonicus_1_SZ_5.07 (606×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.05.2007, Szczeglacin (hort.), gm. Korczew; nasiona z zawleczonej, nieistniejącej już populacji w Zawadach k. Łosic
copyright © by Paweł Kalinowski