fot. bg-200705-Lathyrus_pannonicus3 (725×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.05.2007, rez. Polana Polichno
copyright © by Błażej Gierczyk