takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris orientalis Mill.

kosaciec żółtawy
Iris gigantea Carrière · Iris ochroleuca L. · Iris spuria L. ssp. ochroleuca(L.) Dykes
na stronie — krótki opis · wymagania i uprawa

krótki opis

Polska nazwa „kosaciec wschodni” w literaturze odnosi się bądź do Iris orientalis Mill. (którego dla uniknięcia zamieszania lepiej nazywać kosaćcem żółtawym), bądź do Iris orientalis Thunb. ≡ kosaćca krwistego (Iris sanguinea).

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 60-100 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne