atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris orientalis Mill. [🔉i·ris o·ri·en·ta·lis]

kosaciec żółtawy
Iris gigantea Carrière · Iris ochroleuca L. · Iris spuria L. ssp. ochroleuca(L.) Dykes
Iris orientalis (kosaciec żółtawy)
25.06.2015, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Iris orientalis (kosaciec żółtawy)

krótki opis

Polska nazwa „kosaciec wschodni” w literaturze odnosi się bądź do Iris orientalis Mill. (którego dla uniknięcia zamieszania lepiej nazywać kosaćcem żółtawym), bądź do Iris orientalis Thunb. ≡ kosaćca krwistego (Iris sanguinea).

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Iris orientalis (kosaciec żółtawy)
🌱
wysokość: 0.6 – 1 m
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: żyzna • ciężka (gliniasta/ilasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5
ekologiczne liczby wskaźnikowe Iris orientalis (kosaciec żółtawy)

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

20 – 10 szt./m2 • rozstawa: 22 – 32 cm

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Iris orientalis Mill. [🔉 i·ris o·ri·en·ta·lis]Iris gigantea Carrière [🔉 i·ris *], Iris ochroleuca L. [🔉 i·ris *], Iris spuria L. ssp. ochroleuca(L.) Dykes(pl) kosaciec żółtawy
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)