takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris danfordiae (Balcer) Boiss.

kosaciec Danforda irysek Danforda
Iridodictyum danfordiae (Baker) Nothdurft
na stronie — wymagania i uprawa