atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris bakeriana [🔉i·ris *]

kosaciec Bakera
Iridodictyum bakerianum (Foster) Rodion.