atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris histrioides (G.F. Wilson) S. Arn. [🔉i·ris his·tri·o·i·des]

kosaciec dziwny, irysek dziwny
Iridodictyum histrioides (G.F. Wilons) Nothdurft
Iridodictyum Iridodictyum Iridodictyum Iridod…Iridodictyumkosaciec Danforda (Iris danfordiae)kosaciec żyłkowany (Iris reticulata)
🌸🌱