atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Inula rhizocephala Schrenk ex Fisch. et C.A. Mey. [🔉i·nu·la *]