atlas-roslin.pl

Erysimum hieraciifolium L. [🔉 e·ri·si·mum *]

pszonak jastrzębcolistny
Erysimum hieracifolium L. [🔉 e·ri·si·mum *] · Erysimum virgatum Roth. [🔉 * wir·ga·tum]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
łuszczyny i liście pokryte głównie 3- i 4-dzielnymi gwiazdkowatymi włoskami
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1481

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Nieczęsty. Zarośla, brzegi rzek, murawy, miejsca ruderalne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1481

wybrane okazy · selected collections

#5
js.080515-2
leg. Jacek Soboń
#3
22 05 10 - 228
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
🌱
wysokość: do 30 cm
kwitnienie: od kwietnia do czerwca
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1481

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1481

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.154 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.265 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.185 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.163 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.135 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1123 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.156 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.335 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.218 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji