Erysimum diffusum (pszonak siwy)
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1474

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Erysimum diffusum (pszonak siwy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Erysimum diffusum (pszonak siwy)
Bylina zadomawiająca się w siedliskach półnaturalnych, hemiagriofit przynajmniej o takim statusie w Dolinie Sanu; w innych miejscach prawdopodobnie przejściowo.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa południowo-wschodnia
• Czas przybycia na teren Polski: XIXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Krawczyk R., 2012 — Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce [Erysimum diffusum (Brassicaceae) in Poland] [247]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 [85.8]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji