atlas-roslin.pl

Sisymbrium [🔉 si·sim·bri·um]

stulisz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) łuszczyny przylegające do osi kwiatostanu
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu włoski proste i włoski szczeciniaste z cebulowatą podstawą.
  Pospolity na niżu i pogórzu. Miejsca ruderalne, szlaki komunikacyjne, przy zabudowaniach, rzadziej jako chwast upraw okopowych i ogrodowy.
↑nie (z) łuszczyny odstające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście niepodzielone
Sisymbrium strictissimum
liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuszczyny wyraźnie grubsze od szypuły, 3-6 (8) cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rzadki, na południu, koło Warszawy i Bydgoszczy. Aluwia, zarośla.
↑nie (z) liście podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łuszczyny średnicą zbliżone do szypuły; dość długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jasnożółte, w gronach po 15-30 sztuk.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga w dole z odstającymi szczecinkami
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium altissimum
liście w dole pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina zielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sisymbrium altissimum L. (stulisz pannoński)
wystepowanie - Sisymbrium altissimum (stulisz pannoński)
stulisz szczotkowaty · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Częsty. Miejsca piaszczyste lub żwirowate, brzeg rzek, szlaki komunikacyjne, tereny ruderalne, nieużytki.
↑nie (z) łodyga krótko i miękko owłosiona
Sisymbrium orientale (stulisz wschodni)
XL
Sisymbrium orientale (stulisz wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne liście ogonkowe, niepodzielone, wąsko-eliptyczne lub wąsko-odwrotnielancetowate lub oszczepowate, z lancetowatą łatką szczytową.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Efemerofit. Tereny ruderalne. Preferuje słoneczne miejsca, podłoże zasadowe.
↑nie (z) łuszczyny grubsze od szypuły; dość krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Grona wielokwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) roślina obficie owłosiona
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium loeselii (stulisz Loesela)
Sisymbrium loeselii
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułka łuszczyny prosta, ± prostopadła do osi kwiatostanu, bardzo cienka, ok. 2× krótsza od łuszczyny o długości 15-45 mm, te łukowato wygięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sisymbrium loeselii L. (stulisz Loesela)
wystepowanie - Sisymbrium loeselii (stulisz Loesela)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Częsty. Miejsca ruderalne, wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Na glebach lekkich ale żyznych, zasobnych w azot.
↑nie (z) rośliny niemal nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypuły wielokrotnie krótsze od łuszczyn.
↓nie(z) kwiaty drobne; łuszczyny przewyższają kwiatostan
Sisymbrium irio (stulisz gładki)
XL
Sisymbrium irio (stulisz gładki)
XL
Sisymbrium irio (stulisz gładki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jasnożółte; płatki 2.5-4 mm długości; działki 2-2.5 mm długości, bez rożków na szczycie; pylniki ok. 0.7 mm długości; nasiona ok. 1 mm długości.
  Rzadki zawlekany efemerofit. Tereny ruderalne, piaszczyste.
↑nie (z) kwiaty większe; łuszczyny nie przewyższają kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki 4-9 mm długości; działki 3.5-5 mm długości; pylniki 1-3 mm długości.
↓nie(z) skałki gipsowe, murawy stepowe
Sisymbrium polymorphum (stulisz miotłowy)
Sisymbrium polimorphum
Sisymbrium polymorphum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne i środkowe liście łodygowe przeważnie pierzasto-dzielne, końcowy odcinek wąsko eliptyczny do wąsko odwrotnie lancetowatego, u liści odziomkowych nie dłuższy jak 4 cm. Rzadziej liście środka łodygi mogą być niewcinane, wąsko eliptyczne lub wąsko lancetowate.
  Siedliska naturalne w kilku miejscach na Wyżynie Małopolskiej - skałki gipsowe, murawy stepowe.
↑nie (z) siedliska ruderalne, zawlekane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zawlekane; na siedliskach ruderalnych.
↓nie(z) zewnętrzne działki z rożkiem
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne działki z rożkiem pod szczytem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sisymbrium wolgense M. Bieb. ex E. Fourn. (stulisz nadwołżański)
wystepowanie - Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
syn. Sisymbrium volgense ort. var. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Roślina z terenów Europy południowo-wschodniej; u nas zawlekana i bardzo rzadko spotykana na terenach ruderalnych, w pobliżu zabudowań.
↑nie (z) działki bez rożka
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki owoców po części proste, po części łukowato wygięte ku osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bardzo rzadko zawlekane. Na siedliskach ruderalnych.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.26 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.135 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.261 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.182+179k [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.214 [3]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.177 [20]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.151 [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.160 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.34+137 [86.4]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.38 [85.8]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.134+143 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.318 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.549 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji