⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae - bez włosków rozgałęzionych, kwiaty żółte]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łuszczyny przylegające do osi kwiatostanu (↓nie)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· W owłosieniu włoski proste i włoski szczeciniaste z cebulowatą podstawą.
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pospolity na niżu i pogórzu. Miejsca ruderalne, szlaki komunikacyjne, przy zabudowaniach, rzadziej jako chwast upraw okopowych i ogrodowy.
  
  
(p) łuszczyny odstające (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
  
    
(p) liście niepodzielone (↓nie)
Sisymbrium strictissimum
liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Łuszczyny wyraźnie grubsze od szypuły, 3-6(8) cm długości.
· ta cecha diagnostycz ...
Sisymbrium strictissimum (stulisz sztywny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki, na południu, koło Warszawy i Bydgoszczy. Aluwia, zarośla.
    
    
(p) liście podzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
    
      
(p) łuszczyny średnicą zbliżone do szypuły; dość długie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kwiaty jasnożółte, w gronach po 15-30 sztuk.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
(p) łodyga w dole z odstającymi szczecinkami (↓nie)
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium altissimum
liście w dole pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Roślina zielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Sisymbrium altissimum (stulisz pannoński)
wystepowanie
stulisz szczotkowaty · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty. Miejsca piaszczyste lub żwirowate, brzeg rzek, szlaki komunikacyjne, tereny ruderalne, nieużytki.
        
        
(p) łodyga krótko i miękko owłosiona (↑nie)
Sisymbrium orientale (stulisz wschodni)
XL
Sisymbrium orientale (stulisz wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Górne liście ogonkowe, niepodzielone, wąsko-eliptyczne lub wąsko-odwrotnielancetowate lub oszczepowate, z lancetowatą łatką szczytową.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
  Efemerofit. Tereny ruderalne. Preferuje słoneczne miejsca, podłoże zasadowe.
        
      
(p) łuszczyny grubsze od szypuły; dość krótkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Grona wielokwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna ...
      
        
(p) roślina obficie owłosiona (↓nie)
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium loeselii (stulisz Loesela)
Sisymbrium loeselii
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Szypułka łuszczyny prosta, ± prostopadła do osi kwiatostanu, bardzo cienka, ok. 2× krótsza od łuszczyny o długości 15-45 mm, te łukowato wygięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Sisymbrium loeselii (stulisz Loesela)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty. Miejsca ruderalne, wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Na glebach lekkich ale żyznych, zasobnych w azot.
        
        
(p) rośliny niemal nagie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Szypuły wielokrotnie krótsze od łuszczyn.
        
          
(p) kwiaty drobne; łuszczyny przewyższają kwiatostan (↓nie)
Sisymbrium irio
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Kwiaty jasnożółte; płatki 2.5-4 mm długości; działki 2-2.5 mm długości, bez rożków na szczycie; pylniki ok. 0.7 mm długości; nasiona ok. 1 mm długości.
  Rzadki zawlekany efemerofit. Tereny ruderalne, piaszczyste.
          
          
(p) kwiaty większe; łuszczyny nie przewyższają kwiatostanu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Płatki 4-9 mm długości; działki 3.5-5 mm długości; pylniki 1-3 mm długości.
          
            
(p) skałki gipsowe, murawy stepowe (↓nie)
Sisymbrium polymorphum (stulisz miotłowy)
Sisymbrium polimorphum
Sisymbrium polymorphum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Dolne i środkowe liście łodygowe przeważnie pierzasto-dzielne, końcowy odcinek wąsko eliptyczny do wąsko odwrotnie lancetowatego, u liści odziomkowych nie dłuższy jak 4 cm. Rzadziej liście środka łodygi mogą być niewcinane, wąsko eliptyczne lub wąsko lancetowate.
Sisymbrium polymorphum (stulisz miotłowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Siedliska naturalne w kilku miejscach na Wyżynie Małopolskiej - skałki gipsowe, murawy stepowe.
            
            
(p) siedliska ruderalne, zawlekane (↑nie)
· ta cecha diagnos ...
· Rośliny zawlekane; na siedliskach ruderalnych.
            
              
(p) zewnętrzne działki z rożkiem (↓nie)
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Zewnętrzne działki z rożkiem pod szczytem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina z terenów Europy południowo-wschodniej; u nas zawlekana i bardzo rzadko spotykana na terenach ruderalnych, w pobliżu zabudowań.
              
              
(p) działki bez rożka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Szypułki owoców po części proste, po części łukowato wygięte ku osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  Bardzo rzadko zawlekane. Na siedliskach ruderalnych.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu