Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Crepis (pępawa)kl 5956

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. [16.13]
  • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 [86.8]
  • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 [85.29]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji