atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis ×jouiniana C. K. Schneid. ‘Praecox’ [🔉 kle·ma·tis *]

powojnik pośredni ‘Praecox’