fot. powojnik.posredni_Clematis.x.jouiniana.Praecox.Wr3174 (884×651) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Praecox
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Clematis ×jouiniana (powojnik pośredni)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2010
copyright © by Jacek Soboń