fot. pk-Cerastium_dubium_1a_Aldomirovsko_Blato_BG_05._13 (820×1710) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cerastium dubium (rogownica lepka)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2013, Aldomirovsko Blato, Bułgaria
copyright © by Paweł Kalinowski