fot. pk-Carthamnus_lanatus_1_Sinemorets_BG_7.07 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carthamus lanatus (krokosz błękitny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2007, Sinemorets (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski