fot. pkob-20140525-Carex_remota1_17.05.2014 (884×679) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.05.2014, Wzgórza Dalkowskie
copyright © by Piotr Kobierski