atlas-roslin.pl

Carex ×kneuckeri P. Fourn. [🔉 ka·reks *]

Carex hirta × rostrata [🔉 ka·reks *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carex ×kneuckeri
06.2016, Nowosiółki k. Chełma; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Carex ×kneuckeri
Carex ×kneuckeri
XL
Carex ×kneuckeri
XL
Carex ×kneuckeri
XL
Mieszaniec turzycy owłosionej (Carex hirta) i turzycy dzióbkowatej (Carex rostrata). Koopman J., Kalinowski P., Stech M. & Więcław H. (2019) Carex ×kneuckeri, a hybrid new for central Europe and neotypification of this name. – Preslia 91: 161–177.Mieszaniec turzycy owłosionej (Carex hirta) i turzycy dzióbkowatej (Carex rostrata). Koopman J., Kalinowski P., Stech M. & Więcław H. (2019) Carex ×kneuckeri, a hybrid new for central Europe and neotypification of this name. – Preslia 91: 161–177.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160600.4.pk - Carex ×kneuckeri; Nowosiółki k. Chełma
160600-4
leg. Paweł Kalinowski
/Nowosiółki k. Chełma/ #5